Ceník služeb

Nehrazených ze zdravotního pojištění

Ceník platný od 1.2.2018

Lékařská prohlídka do zaměstnání:vstupní,preventivní,výstupní nebo na vlastní žádost  500 Kč
Posouzení zdravotní způsobilosti k ŘP,profesní,potravinářský  průkaz 500 Kč
Posouzení zdravotní způsobilosti k zbrojnímu průkazu 700 Kč
Zdravotní způsobilost k řízení motorového vozidla dle zákona 500 Kč
Vyšetření před interrupcí,plastickou operací,IVF,odběru oocytů/vajíček/ 700 Kč
Zdravotní způsobilost pro sportovce,hasiče 350 Kč
Lékařská prohlídka – brigáda 250 Kč
Výpis z dokumentace 300 Kč
Vyšetření pojišťovně při uzavření pojistky 500 – 700 Kč dle času a náročnosti zpracování
Zpráva o úrazu pojišťovně nebo bodové ohodnocení úrazu 500 – 700 Kč dle času a náročnosti zpracování
Aplikace očkovací látky mimo povinný očkovací kalendář 200 Kč
Vyplnění žádosti do domova pro seniory, DPS… 200 Kč
Potrvzení přihlášky na VŠ 100 Kč
Administrativní výkon 150 Kč
Kopírování: 5 kč / strana